مانگا کمیک یا رمان گرافیکی است که از ژاپن نشات گرفته‌. بیشتر مانگاها مطابق با سبک توسعه یافته در ژاپن

در اواخر قرن نوزدهم هستند، و در هنر ژاپنی فرم روایت داستان در مانگا دارای پیشینه تاریخی طولانی است. اصطلاح مانگا در ژاپن

برای اشاره به کمیک و کارتونیست استفاده می‌شود. در خارج از ژاپن، به‌طور معمول، این کلمه برای اشاره به کمیک‌هایی که نخستین بار

در ژاپن منتشر می‌شود، استفاده می‌شود.

هیچ محصولی یافت نشد.