بهترین سخت‌افزارهای اقتصادی 2021

با‌وجود وحشت مداوم بازار پردازنده‌های گرافیکی و این واقعیت که به‌نظر می‌رسد سخت‌افزار اقتصادی جدید در یک موج منطقی ناپدید‌شده است، اما هنوز چیز‌هایی برای جشن‌گرفتن وجود‌ دارد.

ادامه مطلب